Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.

Lecturer
martin.kavena@aauni.edu

Letenska 5, Prague 1

Mr. Kavěna has been teaching law courses at the AAU since 2007, starting with Constitutional Law and later adding Contracts Law (since 2011) and Moot Court (since 2012).

Mr. Kavěna is a graduate of the Faculty of Law of McGill University in Montreal, Canada. In addition to his academic work, he is employed as Deputy Director and Head of General Analysis Department, Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic.

Specializations

Contract Law, Constitutional Law, Administrative Law, Public International Law

Publications & Other Activities

 • Hendrych, D. a kol., Správní věda [Administrative Science]. 4th ed. Prague: Wolters Kluwer, 2014.
 • Syllová, Pítrová, Paldusová a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. [The treaty of Lisbon: a commentary] 1st ed. Prague: C.H. Beck, 2010.
 • Syllová, J., Svobodová, M. a kol. Ústava pro Evropu. Komentář. [The Constitution for Europe: a commentary]. 1st ed. Prague: C.H. Beck, 2005.
 • Vliv Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na právo Spojeného království [Influence of the European Convention on Human Rights on the law of the United Kingdom]. Prague: Nakladatelství Karolinum, 2016, Acta Universitatis Carolinae – Charles University Law Review, Iuridica no. 2/2016, ISSN: 0323-0619.
 • Moot Court at Anglo American University. AA Law Forum no. 7. Prague: Anglo American University, 2016.
 • Ke dvěma intepretačním problémům euronovel jednacího řádu Poslanecké sněmovny institut vyjádření Poslanecké sněmovny, institut projednání nominací. [Regarding two interpretive difficulties in relation to the EU-amendments to the Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, as co-author]. Prague: Nakladatelství Karolinum, 2013, Acta Universitatis Carolinae – Charles University Law Review, Iuridica no. 4/2013, ISSN: 0323-0619.
 • Austerity, Proportionality and Reasonableness: The Jurisprudence of the Czech Constitutional Court. AA Law Forum no. 4. Prague: Anglo American University, 2013.
 • Postavení notáře při provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku podle připravovaného rejstříkového zákona [The role of the notary in making direct changes to the Commercial Register according to the new Act on registers]. Bulletin advokacie, no. 6/2012.
 • Ústava by měla platit navěky [The Constitution should last forever]. EURO no. 46. Prague: EURONEWS, a.s. 2008.
 • Ústavní soud a jeho role při posuzování zákonných omezení základních práv a svobod a výkladu těchto práv [The Constitutional Court and its role in determining the legality of restrictions on basic rights and freedoms and in interpreting these basic rights]. epravo.cz magazine no. 3/2008. Prague: EPRAVO.CZ, a.s.
 • Úprava kárného řízení soudců v některých zemích Evropské unie, Spojených států a v Kanadě [The legal regime applicable to disciplinary proceedings against judges in selected EU member states, in the USA and in Canada – as co-author]. Soudce no. 1 and 2/2005. Prague: LexisNexis CZ s.r.o.
 • Základní právo občana ČR nebýt nucen k opuštění své vlasti, evropský zatýkací rozkaz a mezinárodní trestní soud [The basic right of a Czech citizen to not be forced to leave his homeland in relation to the European Arrest Warrant and the International Criminal Court]. EMP no.5/2004. Utrecht: Stichting EMP.
 • Právní důvody vlády prezidenta Bushe pro zrušení podpisu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [Legal reasons for the government of U.S. President Bush in cancelling the signature of the Rome statute of the International Criminal Court]. Trestněprávní revue no. 1/2004. Prague: C.H. Beck.
 • Ústava ČR a ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [The Constitution of the Czech Republic and the ratification of the Rome statute of the International Criminal Court]. Trestněprávní revue no. 12/2003. Prague: C.H. Beck.