Apply
You maybe looking for:

Documents and Reports

Information published in accordance with Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions / Informace povinně zveřejňované podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Governance Documents / Vnitřní předpisy

Academic Codex / Akademický kodex:

Strategic Plans / Strategické záměry

Strategic plan for Chapman University’s operation in the territory of the Czech Republic /
Strategický záměr působení Chapman University na území České republiky

Accredited Study Programs / Akreditované studijní programy 

An overview of Accredited Study Programs offered at AAU / Přehled akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na AAVŠ

Accessibility of study programs for physically disabled students / Dostupnost studijních programů pro studenty se zdravotním postižením

Not all classrooms in the AAU building are accessible to students with physical disabilities. Nevertheless, in case a physically disabled person is enrolled into AAU, the University shall approach their needs and design an individual study plan. / Sídlo AAVŠ prozatím neumožňuje bezbariérový přístup do všech učeben. V případě zájmu studenta o studium se bude snažit AAVŠ vstříc, mj. i prostřednictvím individuálních studijních plánů. 

Annual Reports / Výroční zprávy

Annual Activity Reports

2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019

Výroční zprávy o činnosti

2006 I 2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I 2016 I 2017 I 2018 I 2019

Annual Financial Reports / Výroční zprávy o hospodaření

Annual reports on the provision of foreign higher education in the territory of the Czech Republic / Výroční zprávy o činnosti poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání na území ČR

Chapman University Degree Program / Studijní program Chapman University

University of London Degree Programs / Studijní programy University of London

Admission / Přijímací řízení

Admission Policy / Vyhláška o přijímacím řízení