Vojtěch Ripka, Ph.D.

Adjunct Lecturer Humanities & Social Sciences
vojtech.ripka@aauni.edu

Letenska 5, Prague 1

Adjunct lecturer at  Anglo-American University, and senior researcher at the Department of Education of the Institute for the study of Totalitarian Regimes, Prague. He is a co-author of HistoryLab and Socialism Realised digital teaching and learning environments and methods. He has published on topics of history education, history, social science methods, comparative history of social politics, and transitional justice. He has been working in teacher instruction and educational tool development since 2008.

Specializations

History education, Digital Humanities, History of Central and Eastern Europe after 1945, Social Science Methods, Comparative Welfare Systems

Publications & Other Activities

Monographs

 • MAŠKOVÁ, Tereza – RIPKA, Vojtěch. Železná opona v Československu: Usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948–1989, Ústav pro studium totalitních režimů : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015 197 s. ISBN 978-80-87912-31-7
 • KOUTSKÁ, Ivana – RIPKA, Vojtěch. – ŽÁČEK, Pavel (eds): Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. ÚSTR – Městská část Praha 1, Praha 2009, 192 s.

Book Chapters (Recent)

 • RIPKA, Vojtěch – HOŘENÍ, Karina, ‘Anti- Communist Resistance in Didactical Perspective’, in Violent Resistance. From the Baltics to Central and South Eastern Europe 1945-1956., ed. by David Schriffl and Michael Gehler (Vienna: ÖAW, 2020), pp. 40–80
 • RIPKA, Vojtěch, HOŘENÍ, Karina „Odboj a odpor jako výzkumné téma – inspirace pro cestu pod povrch”. In Třetí odboj v didaktické perspektivě, editoval Jaroslav Pinkas, 17–48. Dějiny v diskuzi. Praha: ÚSTR a NLN, 2020.
 • RIPKA, Vojtěch – HOŘENÍ, Karina, ‘Průběh a výstupy testování aplikace HistoryLab.cz’, in NAJBERT, Jaroslav (ed.) Promýšlet dějepis v 21. století: Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz, (Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017) <https://historylab.cz/metodika/>
 • RIPKA, Vojtěch. – Mareš, Miroslav. Czech Republic: The Awakening of the politics of Welfare in Schubert, Klaus; Villota Gil-Escoin, Paloma; Kuhlmann, Johanna (eds.) (2016): Current Challenges to European Welfare Systems. New York: Springer Publishing.

Journal Articles (recent)

 • BUREŠ, Miroslav – RIPKA, Vojtěch – BUREŠOVÁ, Karolina – FRAJTÁK, Karel – MAHA, Jiří – ČINÁTL, Kamil: An Analysis of the Experience of Using Innovative E-learning Support for Modern History Distance Learning During the COVID-19 Lockdown, Sustainability 14(6), (2022), DOI: https://doi.org/10.3390/su14063631
 • RIPKA, Vojtěch – NAJBERT, Jaroslav – ČINÁTL, Kamil, ‘Historická gramotnost v aplikaci HistoryLab: realistický přístupu k osvojování didaktické teorie dějepisu’, Historie-Otázky-Problémy, 2/2021 (accepted)
 • RIPKA, Vojtěch – NAJBERT, Jaroslav – PÝCHA, Čeněk – PINKAS, Jaroslav – 
 • ČINÁTL, Kamil, ‘Digitální technologie ve výuce dějepisu a dalších společenskovědních Předmětů’, Marginalia Historica, 8 (2017), 25–40
 • RIPKA, Vojtěch. Socialism Realised. In: Public History Weekly 5 (2017) 19, DOI: dx.doi.org/10.1515/phw-2017-9294.

Digital humanities