prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.

Deputy to the President and Chief Academic Adviser; Distinguished Senior Lecturer International Relations & Diplomacy, Humanities & Social Sciences
milada.polisenska@aauni.edu

Letenská 5, Prague 1
Office No. 4.02

Milada Polišenská is a tenured Professor of history and international relations. Her main specialization is the modern and contemporary history of Central and Eastern Europe with a primary focus on diplomatic history and the history of nationalism. She is the author of several scholarly books and of a number of articles and conference presentations. Her most recent monograph is “Czechoslovak Diplomacy and the Gulag, 1945-1953” published by Central European Press: New York, Budapest, 2015. She has worked for the Institute of International Relations in Prague and for the Institute for Contemporary History of the Czech Academy of Sciences as well as taught as Visiting Professor at universities in the United States, Taiwan, and Thailand. Prof. Polšenská has been awarded several major research grants, scholarships (Fulbright scholarship), and fellowships (Cold War International History Project Fellowship at the Woodrow Wilson Center, Washington, D.C.). She was most recently awarded the Senior Fernand Braudel Fellowship at the European University Institute in Florence, Italy. She is a member of academic boards at several universities and a reviewer of the Czech Accreditation Office and of CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). She joined AAU in 2003 and has held various administrative positions. Since 2008, she has been serving as Provost of AAU.

Specializations

Modern and Contemporary European History with a main focus on History of International Relations and Diplomacy, and Nationalism

Publications & Other Activities

 • Czechoslovak Diplomacy and the Gulag. Deportation of Czechoslovak Citizens to the USSR and the Negotiations for their Repatriation, 1945-1953.
 • New York-Budapest: Central European University Press, 2015.
 • Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. I. díl 1918-1938. 1. svazek. Ministerstva, legace a diplomaté. [Diplomatic relations between Czechoslovakia and the United States, I: 1918-1968/1. 1918-1938. Ministries, legations and diplomats]. Prague: Libri, 458p. 2012, ISBN 978-80-7277-454-8.
 • Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. I. díl 1918-1938. 2. svazek. Priority, diplomatická praxe a politický kontext. [Diplomatic relations between Czechoslovakia and the United States, I: 1918-1968; / 2. 1918-1938. Priorities, diplomatic practice and political context]. Prague: Libri. ISBN 978-80-7277-494-4
 • Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. [Forgotten “enemy” Josef Josten. Free Czechoslovakia Information Service against the backdrop of Czechoslovak-British diplomatic relations]. Prague: Libri, 2009 , 620p. ISBN 978-80-7277-432-6.
 • Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 [Czechoslovaks in the Gulag and Czechoslovak diplomacy, 1945-1953]. Prague: Libri and Bratislava: Institute of Nation’s Memory, 2006, 510p. ISBN 80-7277-315-1.
 • České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu.
 • Olomouc: Palacky Univesity, 2005, 196p. ISBN 80-244-1319-1.
 • Antonín Gindely a „evropská dimenze“ jeho díla [Antonín Gindely and the „European dimension“ of his work] . Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2007, 81s.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Postoj britského Foreign Office k československému exilovému hnutí. In: Studie z dějin emigrace, svazek 6. Eds. J.BUREŠOVÁ AJ. PELIKÁNOVÁ. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2010, s. 9-25. ISBN 978-80-244-2634-1
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Withdrawal of Soviet Troops from Central Europe after the Collapse of Communism. In Studies in Contemporary International Relations and Politics: New Europe and Beyond. Ed. G.TAMENE; W. Bagatellas; D. Reichardt; Bruno Sergi. Opladen & Farmington Hills, MI: Budrich Unipress, 2010, s. 93-108. ISBN (978-3-940755-65-0.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Free Czechoslovakia Information Service v Londýně a Pražské jaro. In Osmašedesátý“- Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti. Ed. P. KRÁKORA. Praha: Epocha, 2008. 280s. ISBN 978-80-87027-78-3.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Diplomatické styky a politický exil: limity podpory boje proti totalitarismu na příkladu československo-britských diplomatických styků. In Totalitarismus 4. Ed. Ivo BUDIL; Tereza ZÍKOVÁ. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, 2008, s. 66-74. ISBN 978-80-87025-20-8.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czech Republic and Far East: Relationship before the Accession to the European Union, and after. In 50-th anniversary of the Treaty of Rome and EU-Asia relations. Ed. Tzou, Chong-Ko Peter. Taipei: Tamkang University, 2008,s. 253-269.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czechoslovak diplomacy and the power and authority of the Soviet Union, 1945-1953. Symposium “Totality, authority and power. In: Totalita 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru (ed. Budil, Ivo T.- Zíková, Tereza). University of West Bohemia, Plzeň, 2007, s.91-99.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czech National Identity and the European Constitution: a Chance and/or a Challenge (a Historical Perspective). In European Constitution and European Integration. Ed. Tzou, Chong-Ko Peter. Taipei: Tamkang University, 2005, s. 101-117.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Soudruzi a excelence: vliv komunistů na československém velvyslanectví v Moskvě po druhé světové válce. In Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Ed. Z. KOKOŚKOVÁ; J. KOCIAN; S. KOKOŚKA. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny, 2005, s. 48-58.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Rozsah a formy perzekuce osob zavlečených z území Československa do bývalého SSSR v závěru 2. světové války podle pramenů z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. In Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Ed. Mečislav BORÁK. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 264-275.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Výsledky jednání československé vládní delegace v Moskvě v červenci 1946 a jejich interpretace v Československu. In Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ed. J. PERNES. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2003, s. 96-109.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Beneš mezi Stalinem a Hitlerem: od případu Tuchačevského k mnichovskému diktátu v sovětské diplomatické korespondenci z Prahy. In Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. Ed. Josef POLIŠENSKÝ. Praha: Euroslavica, 2000, s.190-220.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. The Founding of Czechoslovakia, American-Czechoslovak Relations in the 1920’s and 1930’s. In Birth of Czechoslovakia. Ed. Sharon WOLCHIK; Ivan DUBOVICKÝ. Praha: Set Out, 1999, s. 85-93.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Stalin-Gottwald Negotiations, July 1946: Czechoslovak Government and the Soviet War Spoils. Konference ‘Stalin and the Cold War’, Yale University a Woodrow Wilson Center, Washington, DC: September 1999.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Subject: Conversation with Czechoslovak President (Reports on T.G.Masaryk in the American Diplomatic Correspondence in Prague). In Czech Americans in Transition. Ed. Clinton MACHANN. Austin, TX: Eakin Press, 1999, s. 68-76.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. The Deportation of Czechoslovak Citizens to the Soviet Internment and Prison Camps, and the Struggle for Their Repatriation, 1945-1950. Bohemia. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, 1998, vol. 39, no. 2, p.371-381.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Indolog Otakar Pertold jako první československý konzul v Bombaji. Acta Universitatis Carolinae, HUCP, 1989, roč. XXIX, č.1, s. 79-99.