prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc.

Distinguished Senior Lecturer
milada.polisenska@aauni.edu

Letenská 5, Prague 1
Office No. 4.02

Richard Olehla is a university lecturer, literary journalist and translator. Born in Prague, he graduated from the English Department, Charles University in Prague. He holds a PhD. in American literature and has taught a variety of courses in modern American literature and culture at Charles University, the Josef Skvorecky Literary Academy, and the Akcent College. He has been a recipient of the Camoes scholarship (2000) and the James W. Fulbright scholarship (2005). His professional interest focuses on post 9/11 literature and the relationship between ideology and writing.

His interests include reading, writing about modern American fiction, e-book business development and sports. Apart from working at AAU, he also contributes to Czech literary journals and leads an e-book publishing project at the Municipal Library in Prague.

Specializations

Modern and Contemporary European History with a main focus on History of International Relations and Diplomacy, and Nationalism

Publications & Other Activities

 • Czechoslovak Diplomacy and the Gulag. Deportation of Czechoslovak Citizens to the USSR and the Negotiations for their Repatriation, 1945-1953.
 • New York-Budapest: Central European University Press, 2015.
 • Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. I. díl 1918-1938. 1. svazek. Ministerstva, legace a diplomaté. [Diplomatic relations between Czechoslovakia and the United States, I: 1918-1968/1. 1918-1938. Ministries, legations and diplomats]. Prague: Libri, 458p. 2012, ISBN 978-80-7277-454-8.
 • Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. I. díl 1918-1938. 2. svazek. Priority, diplomatická praxe a politický kontext. [Diplomatic relations between Czechoslovakia and the United States, I: 1918-1968; / 2. 1918-1938. Priorities, diplomatic practice and political context]. Prague: Libri. ISBN 978-80-7277-494-4
 • Zapomenutý „nepřítel“ Josef Josten. [Forgotten “enemy” Josef Josten. Free Czechoslovakia Information Service against the backdrop of Czechoslovak-British diplomatic relations]. Prague: Libri, 2009 , 620p. ISBN 978-80-7277-432-6.
 • Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953 [Czechoslovaks in the Gulag and Czechoslovak diplomacy, 1945-1953]. Prague: Libri and Bratislava: Institute of Nation’s Memory, 2006, 510p. ISBN 80-7277-315-1.
 • České desky zemské, vliv moravského archivnictví a geneze Českého zemského archivu.
 • Olomouc: Palacky Univesity, 2005, 196p. ISBN 80-244-1319-1.
 • Antonín Gindely a „evropská dimenze“ jeho díla [Antonín Gindely and the „European dimension“ of his work] . Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2007, 81s.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Postoj britského Foreign Office k československému exilovému hnutí. In: Studie z dějin emigrace, svazek 6. Eds. J.BUREŠOVÁ AJ. PELIKÁNOVÁ. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2010, s. 9-25. ISBN 978-80-244-2634-1
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Withdrawal of Soviet Troops from Central Europe after the Collapse of Communism. In Studies in Contemporary International Relations and Politics: New Europe and Beyond. Ed. G.TAMENE; W. Bagatellas; D. Reichardt; Bruno Sergi. Opladen & Farmington Hills, MI: Budrich Unipress, 2010, s. 93-108. ISBN (978-3-940755-65-0.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Free Czechoslovakia Information Service v Londýně a Pražské jaro. In Osmašedesátý“- Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti. Ed. P. KRÁKORA. Praha: Epocha, 2008. 280s. ISBN 978-80-87027-78-3.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Diplomatické styky a politický exil: limity podpory boje proti totalitarismu na příkladu československo-britských diplomatických styků. In Totalitarismus 4. Ed. Ivo BUDIL; Tereza ZÍKOVÁ. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, 2008, s. 66-74. ISBN 978-80-87025-20-8.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czech Republic and Far East: Relationship before the Accession to the European Union, and after. In 50-th anniversary of the Treaty of Rome and EU-Asia relations. Ed. Tzou, Chong-Ko Peter. Taipei: Tamkang University, 2008,s. 253-269.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czechoslovak diplomacy and the power and authority of the Soviet Union, 1945-1953. Symposium “Totality, authority and power. In: Totalita 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru (ed. Budil, Ivo T.- Zíková, Tereza). University of West Bohemia, Plzeň, 2007, s.91-99.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Czech National Identity and the European Constitution: a Chance and/or a Challenge (a Historical Perspective). In European Constitution and European Integration. Ed. Tzou, Chong-Ko Peter. Taipei: Tamkang University, 2005, s. 101-117.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Soudruzi a excelence: vliv komunistů na československém velvyslanectví v Moskvě po druhé světové válce. In Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Ed. Z. KOKOŚKOVÁ; J. KOCIAN; S. KOKOŚKA. Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny, 2005, s. 48-58.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Rozsah a formy perzekuce osob zavlečených z území Československa do bývalého SSSR v závěru 2. světové války podle pramenů z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. In Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR. Ed. Mečislav BORÁK. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003, s. 264-275.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Výsledky jednání československé vládní delegace v Moskvě v červenci 1946 a jejich interpretace v Československu. In Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ed. J. PERNES. Praha: Ústav pro soudobé dějiny, 2003, s. 96-109.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Beneš mezi Stalinem a Hitlerem: od případu Tuchačevského k mnichovskému diktátu v sovětské diplomatické korespondenci z Prahy. In Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. Ed. Josef POLIŠENSKÝ. Praha: Euroslavica, 2000, s.190-220.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. The Founding of Czechoslovakia, American-Czechoslovak Relations in the 1920’s and 1930’s. In Birth of Czechoslovakia. Ed. Sharon WOLCHIK; Ivan DUBOVICKÝ. Praha: Set Out, 1999, s. 85-93.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Stalin-Gottwald Negotiations, July 1946: Czechoslovak Government and the Soviet War Spoils. Konference ‘Stalin and the Cold War’, Yale University a Woodrow Wilson Center, Washington, DC: September 1999.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Subject: Conversation with Czechoslovak President (Reports on T.G.Masaryk in the American Diplomatic Correspondence in Prague). In Czech Americans in Transition. Ed. Clinton MACHANN. Austin, TX: Eakin Press, 1999, s. 68-76.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. The Deportation of Czechoslovak Citizens to the Soviet Internment and Prison Camps, and the Struggle for Their Repatriation, 1945-1950. Bohemia. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, 1998, vol. 39, no. 2, p.371-381.
 • POLIŠENSKÁ, Milada. Indolog Otakar Pertold jako první československý konzul v Bombaji. Acta Universitatis Carolinae, HUCP, 1989, roč. XXIX, č.1, s. 79-99.