Mgr. Zuzana Fellegi, M.A., LL.M.

Ms. Fellegi is a human rights lawyer and political scientist active as Senior Lecturer at AAU School of Law and International Relations and Diplomacy. She studied human rights, European law and political science in the Muhlenberg College, USA; the Humboldt University, Berlin; and the Sciences-Po and l´ENA, Paris.

She previously worked in the field of Justice and Home Affairs for the European Commission and as General Director for Human rights and Minorities in the Office of the Slovak Government, where she cooperated with numerous international organizations such as the UN, UNESCO, OECD and OSCE. Through her studies and work in several European countries and in the USA, Ms. Fellegi attained considerable cross-cultural experience and is fluent in seven languages.

She is currently a member of the Consortium for Political Research (ECPR) and its Standing Group on Gender and Politics (ECPG); the Czech Gender Expert Chamber (GEKR); the Association of Female Foreign Policy Experts and the Society Women in Law in Prague. She participates in the work of the Czech Governmental Council for Equality of Women and Men and she is a member of its Committee for Gender Equality in Politics and Decision-Making. She specializes in Human Rights and Gender Issues, European Law and Politics, and International Organizations and teaches classes in these fields.

Specializations

Human rights and rights of women at regional and universal level (EU, CoE, UN-CEDAW)

Anti-discrimination, gender equality and gender mainstreaming

International organizations and their human rights impact

Human rights impact of military conflicts and humanitarian interventions

EU policies and European comparative politics

Cooperation of Visegrad states, Central European issues

Publications and Interviews

Fellegi, Z. (2020). Rovnost žen a mužů v České republice – jak dospět od formální úpravy k praktické aplikaci (Equality between Women and Men in the Czech Republic – How To Advance from Formal Adjustments to Practical Application). In Šmíd, M. (eds.): Právo na rovné zacházení. Deset let antidiskriminačního zákona (Right to Equal Treatment. Ten Years of Anti-Discrimination Law), p. 66-105. Prague: Wolters Kluwer. Available at: https://bit.ly/3C9xhjH.

Fellegi, Z. (2020).  Kdo se bojí Istanbulské úmluvy? (Who is Afraid of the Istanbul Convention?). In Šimáčková, K., Havelková, B., Špondrová, P. (eds.).: Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? (Men´s Law. Are the Legal Rules Neutral?), p.297-331 Prague: Wolters Kluwer. Available at: http://muzskepravo.cz/; https://bit.ly/3k9OHmY.

Fellegi, Z. (2019). Obavy z Istanbulské úmluvy nejsou odůvodněné. (Concerns about the Istanbul Convention are not Justified). In Office of the Czech Government, Department of Equality of Women and Men: Rozbor naplňování úmluvy rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy (Analysis of the Implementation of the CoE Convention on the Prevention and Combating of Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) in Selected CoE States), p. 17-21. Prague: Office of the Czech Government. Available at: https://bit.ly/31GJ721.

Fellegi, Z. (2019). Feminism and Understanding of the Gender Roles in the Czech Republic. In Bolcha, P., Brucken, R. M. (eds.): Proceedings of the Interdisciplinary Conference on Human Rights, p.52-63.Prague: Anglo-American University, Vermont: Norwich University. Available at: https://bit.ly/2oiDysi.

Fellegi, Z. (2019). Proč ratifikovat Istanbulskou úmluvu aneb mezinárodní lidskoprávní smlouvy jako český národní zájem (Why to ratify the Istanbul Convention or International Human Rights Treaties as Czech National Interest), in Kizeková, A. (eds.): České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV (Czech Interests in 2019: IIR Analysis), p.110-124. Prague: Institute of International Relations. Available at: https://bit.ly/2VqObJThttps://bit.ly/3luIh57.

Fellegi (3.9.2019). Proč by ženy měli být zastoupené ve veřejném prostoru (Why women should be represented in the public sphere). Association for International Affairs (AMO). Available at:  https://bit.ly/3431dPr; https://bit.ly/3j8nCPn.

Fellegi (17.6.2019). Ženy v právu. Právničky našly společnou platformu pro sdílení zkušenost (Women in Law. Lawyers Have Found a Common Platform for Sharing Experiences). Lidovky. Available at: https://bit.ly/3130aKu.

Fellegi (3.2019). Proč by měla Česká republika Istanbulskou úmluvu ratifikovat? (Why Should CR Ratify the Istanbul Convention?). Department of Equality of Women and Men, Office of the Czech Government. Available at: https://bit.ly/2TSjKLV.

Fellegi, Z. (3.2.2019). Jste vdaná, máte děti a kdy je plánujete mít? (Are you married, do you have children and when do you plan to have them?). Referendum. Available at: https://bit.ly/2ovza9l.

Fellegi, Z. (15.3.2018). Professional experiences and teaching at the AAU. Facult. Available at: https://bit.ly/2Tct0H3.