doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.

Senior Lecturer, Department of Philosophical and Religious Studies
jiri.kasny@aauni.edu

Letenska 5, Prague 1

Publications & Other Activities

 • Books
 • Kašný, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2017. ISBN 978 -80 -7429 -910-0
 • Kašný, Jiří. Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. ISBN 80-7040-921-5
 • Kašný, Jiří. Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. ISBN 80-7040-816-2
 • Kašný, Jiří. The Right of Defense in Administrative Procedures. A Comparative and Analogical Study. Canon Law Studies No. 555. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1998. S. v-262.
 • Book Sections
 • Kašný, Jiří. „Islámské právo a právní postavení muslimů v České republice.“ In Sládek, Karel a kol. Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011, s. 246-264.
 • Kašný, Jiří. „Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva.“ In Sládek, Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 291-316.
 • Kašný, Jiří. „Uzavírání manželství a fragmentace manželské rodiny.“ in Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2008, s. 43-57.
 • Kašný, Jiří. „Vznik státu jako proces sekularizace a souvislosti tohoto procesu v kanonickém právu.“ in Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. Hanuš, Jiří, ed. Brno: CDK, 2006, s. 83-91. ISBN 80-7325-089-6
 • Articles in Peer-Reviewed Professional Periodicals
 • Kašný, Jiří. „Trestní právo v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 18/2 (2016) 1-21.
 • Kašný, Jiří. „Smlouvy a vlastnictví v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 63 (2016) 39-56.
 • Kašný, Jiří. „Právní sbírky v Tóře.“ Studia theologica 17/3 (2015) 1-26.
 • Kašný, Jiří. „Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli.“ Právník 3 (2015) 216-228.
 • Kašný, Jiří. „Základ legitimity práva v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 59 (2014) 21-35.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu: De matrimonio.“ Studia theologica 15/4 (2013) 68-86.
 • Kašný, Jiří. „Právní postavení Federace židovských obcí v České republice.“ Revue církevního práva 55 (2013) 55-69.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu a jeho Suma o manželství.“ Revue církevního práva 53 (2012) 59-70.
 • Kašný, Jiří. „Procesní spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 50 (2011) 19-42.
 • Kašný, Jiří. „Legal Status of the Muslims in the Czech Republic.“ AA Law Forum 3 (2011) 40-45.
 • Kašný, Jiří. „Tridentský koncil a kanonické právo.“ Studia theologica 32 (2008) 50-59.
 • Kašný, Jiří. „Biblická východiska instituce manželství.“ Studia theologica 28 (2007) 39-53.
 • Kašný, Jiří. „Metoda v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 36 (2007) 7-25.
 • Kašný, Jiří. „Tři papežské konstituce ze 16. století a pavlovské privilegium.“ Tribunál 2 (2006) 12-17.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství: Historicko-kanonická analýza Pavlovského privilegia.“ Tribunál 2 (2005) 13-18.
 • Kašný, Jiří. „Dignitas connubii – instrukce k vyhlášení neplatnosti manželství.“ Revue církevního práva 1 (2005) 61-65.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Orientalis Recognitionem Dirigant.“ Studia theologica 20 (2005) 13-25.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.“ Studia theologica 19 (2005) 14-29.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant.“ Studia theologica 15 (2004) 39-48.
 • Kašný, Jiří. „Mimosoudní trestní řízení.“ Studia theologica 16 (2004) 16-23.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství na základě tří papežských konstitucí ze 16. století.“ Studia theologica 17 (2004) 47-54.
 • Kašný, Jiří. „Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Historický vývoj pavlovského privilegia.“ Teologické studie 2 (2004) 66-76.
 • Kašný, Jiří „Uzavírání manželství podle civilního a kanonického práva. Historický přehled.“ Studia theologica 12 (2003) 30-40.
 • Kašný, Jiří. „Právní forma sňatku.“ Teologické studie 3 (2003) 49-52.
 • Kašný, Jiří. „Odvolání a přeložení faráře – kanonická řízení.“ Studia theologica 13 (2003) 63-74.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.“ Revue církevního práva 2 (2003) 83-94, 107-115.
 • Kašný, Jiří. „Zneplatňující překážky – De impedimentis dirimentibus.“ Revue církevního práva 3 (2003) 169-188.
 • Kašný, Jiří. „Smíšená manželství v kanonickém právu.“ Teologická reflexe 2 (2002) 138-151.
 • Kašný, Jiří. „Advokát v kanonických řízeních.“ Revue církevního práva 18 (2001) 29-42.
 • Kašný, Jiří. „Laicizace kněží.“ Teologické texty 4 (2001) 144-146.
 • Kašný, Jiří. „Pavlovské privilegium“ Studia theologica 6 (2001) 36-43.
 • Kašný, Jiří. „Manželství očima kanonického práva.” Teologické texty 5 (2001) 197-199.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu během řízení o správním odvolání.“ Revue církevního práva 15 (2000) 5-23.