doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.

Senior Lecturer, Department of Philosophical and Religious Studies Humanities & Social Sciences, Law
jiri.kasny@aauni.edu

Letenska 5, Prague 1

Publications & Other Activities

Books

 • Kašný, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-910-0
 • Kašný, Jiří. Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. ISBN 80-7040-921-5
 • Kašný, Jiří. Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. ISBN 80-7040-816-2
 • Kašný, Jiří. The Right of Defense in Administrative Procedures. A Comparative and Analogical Study. Canon Law Studies No. 555. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1998. Str. v-262.

Book Sections

 • Kašný, Jiří. „Engagements, Legitimacy of Children and Dowry in the Summa on Marriage by Raymond of Penyafort .” In Sacramentum magnum: Die EHE in der mittelalterlichen Theologie, Le mariage dans la théologie médiévale, Marriage in Medieval Theology. Archa Verbi Subsidia, vol. 15. Pavel Blažek (Hrsg.)  Münster: Aschendorff-Verlag, 2018, s. 231-245. ISBN 978-3-402-10225-1
 • Kašný, Jiří. „Islámské právo a právní postavení muslimů v České republice.“ In Sládek, Karel a kol. Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011, s. 246-264. ISBN 978-80-7465-006-2
 • Kašný, Jiří. „Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva.“ In Sládek, Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 291-316. ISBN 978-80-87378-19-9
 • Kašný, Jiří. „Uzavírání manželství a fragmentace manželské rodiny.“ In Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2008, s. 43-57. ISBN 978-80-7325-176-5
 • Kašný, Jiří. „Vznik státu jako proces sekularizace a souvislosti tohoto procesu v kanonickém právu.“ In Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. Hanuš, Jiří, ed. Brno: CDK, 2006, s. 83-91. ISBN 80-7325-089-6
 • Kašný, Jiří. „Sekularizace – zmenšování, nebo proměna vlivu náboženství ve společnosti?“ In Evropa a její duchovní tvář. Hanuš, Jiří a Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2005, s. 271-276. ISBN 80-7325-071-3

Articles in Peer-Reviewed Professional Periodicals

 • Kašný, Jiří. „Otevřenost pro rodinu: Novozákonní východiska rodinného práva.“ Studia theologica 20/2 (2021) 19-48.
 • MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka, KAŠNÝ Jiří & MacGREGOR, Robert. Sustainable ethics by a luxury fashion quartet – A message in LVHM, Kering, Prada and Tod´s Codes. In: Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař (Eds.). 8th International Conference on Innovation, Management, Enterpreneurship and Sustainability (IMES) Location: Univ. Ecn., Prague, CZECH REPUBLIC Date: May 28-29, 2020. IFRS: IMES, Pages: 336-348 of 655.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 78/1 (2020) 65-79.
 • Kašný, Jiří. „Mravní jistota jako princip soudního rozhodnutí.“ Studia theologica 21/2 (2019) 123-133.
 • Kašný, Jiří. „Výhledy kanonickoprávní vědy.“ Revue církevního práva 2/19 (2019) 81-90.
 • Kašný, Jiří. „Spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 20/2 (2018) 1-15.
 • Kašný, Jiří. „Trestní právo v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 18/2 (2016) 1-21.
 • Kašný, Jiří. „Smlouvy a vlastnictví v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 63 (2016) 39-56.
 • Kašný, Jiří. „Právní sbírky v Tóře.Studia theologica 17/3 (2015) 1-26.
 • Kašný, Jiří. „Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli.“ Právník 3 (2015) 216-228.
 • Kašný, Jiří. „Základ legitimity práva v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 59 (2014) 21-35.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu: De matrimonio.Studia theologica 15/4 (2013) 68-86.
 • Kašný, Jiří. „Právní postavení Federace židovských obcí v České republice.“ Revue církevního práva 55 (2013) 55-69.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu a jeho Suma o manželství.“ Revue církevního práva 53 (2012) 59-70.