PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.

Adjunct Lecturer, School of Business Administration

PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D., is an experienced lecturer with specialization in Economics and sociology. He gained his first doctorate at Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, where he studied Political and Economic Sociology. He also received a Ph.D at University of Economics in Prague, Faculty of International Relations, where his research focused but was not limited to foreign direct investment. After participating in number of election monitoring missions in the Balkans he worked for OSCE Presence in Albania in 2003-2007. He also assisted our chief national negotiator with the EU for the fields of transport and environment and worked as Head of Expertise and Analysis Department in 2007-2008. He returned to academia afterwards.

specialization

International Economic Relation, FDI and Int. Trade, Globalisation, Economic History, Comparative Economics, Macroeconomic Policy, Political and Economic Sociology

courses taught

Macroeconomics, Microeconomics

publications & other activities

 • Chapters of Economic History, Universita Karlova, Karolinum, Prague 2014, ISBN: 978-80-246-2814-1 a ISBN: 978-80-246-2829-5 (pdf)
 • Světová ekonomika, Study guide, Vysoká škola regionálního rozvoje, Prague 2012, ISBN: 978-80-87174-14
 • K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic, VŠE, Thesis, Prague 2008.
 • Shkodra investment climate, Special Report, OSCE Presence in Albania, May 17, 2006.
 • Overview of the socio-economic situation in Shkodra and Lezha regions, Special Report, OSCE Presence in Albania, October 15, 2004.
 • Suggestions for attracting FDI into Gjirokastra Area of Responsibility, Special Report, OSCE Presence in Albania, June 16, 2003.
 • Nástin ekonomického učení Jana Kalvína, FSV UK, Thesis, Prague 2001.
 • Výzkum religiozity středoškolské mládeže v regionu Prahy, MÚVS ČVUT, Bachelor Thesis, Prague 2001.
 • Návrh způsobu deregulace cen energií a nájemného a dokončení privatizace v ČR, Parlamentní institut, Prague 1997.
 • Informační systém velkého průmyslového podniku - Projekt systému řízení zakázek, FSv. ČVUT, Thesis, Prague 1997.
 • Popis způsobů vyhledávání informací, Analysis, nadace CDFE, Prague 1996.
 • Systém financování zdravotnictví, Analysis, Parlamentní institut, Prague 1996.
 • Influence of women workforce participation and pensions on total fertility rate: a theoretical and econometric study (together with P. Vozárová), article under review in Springer.
 • Some effects of Intellectual property protection on national economies: theoretical and econometric study (together with I. Bolotov and P. Vozárová), article under review in Prague Economic Papers.
 • The Reasons of the Weak Relation between Foreign Direct Investment and Corruption: a Theoretical and Econometric Explanation (together with I. Bolotov), Prague Economic Papers, VŠE, 4/2014.
 • Přímé zahraniční investice jako nástroj nadnárodních společností. In: Evan, T. (ed.) Globalizace a regionalizace mezi vladní politikou a tržním prostředím, Conference Proceedings, Edition VŠRR č. 5, November 2011, pp.57-62.
 • Některé otázky politické ekonomie nadnárodních společností, Acta Oeconomica Pragensia 4/10, VŠE, Prague 2010, pp.32-43.
 • Globalizace - vznik a podstata fenoménu, In: Floryk, D. (ed.), TEXTY 2, Proceedings from Conference „Globalizace a hospodářská politika vlád“, Christian College, Prague, January 2010, pp.2-5.
 • Ekonomické učení Jana Kalvína, In: Floryk, D. (ed.), TEXTY 1, Proceedings from Conference „Směry ekonomického myšlení a současnost“, Christian College, Prague, November 2009, pp.13-18.
 • Ekonomické učení Jana Kalvína, In: Loužek, M. (ed.), Jan Kalvín – Pět set let od narození, Anthology No.79, CEP, Prague, September 2009, pp.49-66.
 • K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic, Merkur 2007 Conference Proceedings, Bratislava November 16, 2007, pp.169-181.
 • Ekonomické myšlení Jana Kalvína o úroku a lichvě, Politická ekonomie 6/01, VŠE, Prague 2001, pp.853-868.
 • Ekonomické myšlení Jana Kalvína o majetku a solidaritě ve společnosti, Teologická reflexe 2/01, Prague 2001, pp.167-177.