Anglo-American University (AAU) categorically denies any faults in the management of its disciplinary proceedings as alleged in the article published on July 16, 2018 at a2larm.cz.

AAU maintains a strong and clear policy of zero tolerance of sexual misconduct of any type and has a proven record of high integrity and transparency in all its disciplinary investigations and proceedings.

The cases of Tyler and Olga referred to in the article are being processed according to precise internal guidelines with the highest priority. These proceedings have not yet been terminated because of the request of Tyler and Olga to present new evidence that they have not submitted in earlier stages of the investigation. At this moment AAU awaits its submission.

The article contains a disturbing amount of false claims. At no time AAU has threatened any student with legal action. On the contrary, AAU has without delay attended the claims, provided immediate protection to the students and openly discussed with them the procedures of the disciplinary proceedings.

Within the limits of privacy protection, AAU has offered to fully cooperate with authors of the article in this matter. However, little to no attempt has been made by them to verify their specific assertions or to learn the correct facts about past cases. We therefore use this opportunity to add the following: it is false that Olga was an AAU student at the time of the alleged conduct. It is equally false that cases of this nature have not been investigated. All of the cases mentioned in the article have been transparently concluded and the corresponding disciplinary measures taken.

Given the importance of the prevention of sexual misconduct in our society in general and in the academic environment in particular and for the benefit of potential victims, AAU calls to its community, partners and colleagues in the media to make it a common goal to commit to accurate investigation and presentation of facts. We believe that the authors at a2larm will join us in this effort.

AAU is also pedagogically active in this area. In the spring it organized an event reflecting on the #metoo movement as part of a series of discussions with professors and students open to the general public.

 

------

 

Anglo-americká vysoká škola (AAVŠ) kategoricky odmítá jakákoli pochybení při vedení disciplinárního řízení, jak jsou popsána v článku zveřejněném 16. července 2018 na serveru a2alarm.cz.

AAVŠ vyznává jednoznačnou a jasnou politiku nulové tolerance sexuálně závadného chování v jakékoli podobě; všechna disciplinární řízení vždy vedla konsistentně a transparentně a všechna jsou řádně doložena.

Případy Tyler a Olgy, na které článek odkazuje, jsou vyřizovány s nejvyšší prioritou a podle jasných vnitřních předpisů. Příslušné disciplinární řízení dosud nebylo ukončeno pouze proto, že Tyler a Olga nabídly poskytnutí nového důkazního materiálu, který do té doby nepředložily. AAVŠ v tuto chvíli čeká na jeho předložení.

Článek kromě toho obsahuje další nepravdivá tvrzení. AAVŠ v žádném případě žádnému studentovi nevyhrožovala právními kroky. Naopak, AAVŠ začala případ bezodkladně řešit, poskytla studentům okamžitou ochranu a otevřeně s nimi probrala postup disciplinárního řízení.

V rámci mezí daných ochranou osobních údajů AAVŠ nabídla autorkám článku plnou součinnost. Bohužel ji nevyužily. Proto touto formou dále doplňujeme, že není pravda, že Olga byla v době nahlášeného přestupku studentkou. Rovněž není pravda, že podobné případy v minulosti nebyly vyšetřovány. Všechny případy zmíněné v článku byly transparentně uzavřeny a byla přijata odpovídající disciplinární opatření.

Vzhledem k důležitosti prevence sexuálně závadného chování obecně ve společnosti i konkrétně v akademickém prostředí a v zájmu případných obětí AAVŠ žádá akademickou obec, partnery i kolegy v médiích, aby jejich cílem vždy bylo poctivé vyšetřování a pravdivé prezentování faktů. Věříme, že takto k tomu přistoupí i autorky a2larm.cz

Sama AAVŠ je v těchto oblastech pedagogicky aktivní a na jaře mimo jiné v rámci svého programu veřejnosti přístupných setkání s profesory a studenty uspořádala diskusi na téma #metoo.

 

----


Publication date: July 17, 2018