Petr Anděl, Ph.D.

Adjunct Lecturer, School of International Relations & Diplomacy

Petr Anděl earned his Mgr. in international territorial studies and Ph.D. in modern history, both at the Charles University in Prague, at the Faculty of Social Sciences. His research interests are connected with international relations, security studies and modern history. Petr Anděl has published on topics related to the Cold War, NATO and the post-Cold War NATO enlargement. Along with his academic activities that include teaching and accrediting study programs for the Charles University in Prague, he has worked for other subjects on several projects co-financed from the European Structural Funds. He also works at the Czech National Library of Technology in Department of Specialized Academic Services.

specialization

International Relations, Modern History, NATO, Foreign and Security Policy

courses taught

Contemporary Issues in International Relations

publications & other activities

 • Petr Anděl, Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí: Americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska do alliance, Karolínum, Praha 2012.
 • Translation of Patrick K. O’Donnell’s book We Were One printed by Naše vojsko under the title „Krvavý Irák: Bok po boku příslušníků námořní pěchoty, kteří dobyli Fallůdžu“, Naše vojsko, s.r.o., Praha 2010.
 • Enlarged NATO as an Asymmetric Military Alliance: The Key to Understanding Mutual Czech-American Military Cooperation?, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, Fall 2010.
 • The 1950s: Changes in Traditional Religiosity in The United States, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia IX / 4, Praha 2009.
 • Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999, disertační práce, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2009.
 • NATO: The Main Pillar of European Unity, in: Tomáš Karásek (ed), European Union in a New Security Environment, Matfyzpress, Praha 2008.
 • The Meaning of NATO Enlargement for the Former Czechoslovakia , Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, May 2007.
 • Reaganova SDI mezi USA a Sovětským svazem, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2007.
 • Velký Bratr zbystřuje sluch , Slovo-Spoločensko politický týždenník č. 16/2007.
 • Konfrontační zahraniční politika USA , Slovo-Spoločensko politický týždenník č.22/2007.
 • Autonomie a nezávislost americké katolické církve, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2006.
 • Tradice a modernita v americké religiozitě, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, Praha 2005.
 • Vzpomínka na Ronalda W. Reagana, Mezinárodní Politika 6/2004.
 • Pomůže ”hvězdný štít” Spojeným státům v boji proti zbraním hromadného ničení? Mezinárodní Politika 1/2004.