doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D.

Senior Lecturer, Department of Philosophical and Religious Studies, John H. Carey II School of Law, School of Humanities

courses taught

Jurisprudence, Introduction to Law, World Legal Systems

Department of Philosophical and Religious Studies

publications & other activities

 • Books
 • Kašný, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2017. ISBN 978 -80 -7429 -910-0
 • Kašný, Jiří. Manželství v západní tradici. Soubor kanonických studií. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2006. ISBN 80-7040-921-5
 • Kašný, Jiří. Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Kanonická řízení ke zrušení manželství in favorem fidei. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2005. ISBN 80-7040-816-2
 • Kašný, Jiří. The Right of Defense in Administrative Procedures. A Comparative and Analogical Study. Canon Law Studies No. 555. Washington, D.C.: The Catholic University of America, 1998. S. v-262.
 • Book Sections
 • Kašný, Jiří. „Islámské právo a právní postavení muslimů v České republice.“ In Sládek, Karel a kol. Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011, s. 246-264.
 • Kašný, Jiří. „Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva.“ In Sládek, Karel a kol. Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, s. 291-316.
 • Kašný, Jiří. „Uzavírání manželství a fragmentace manželské rodiny.“ in Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality. Vybíral, Jan, ed. Brno: CDK, 2008, s. 43-57.
 • Kašný, Jiří. „Vznik státu jako proces sekularizace a souvislosti tohoto procesu v kanonickém právu.“ in Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. Hanuš, Jiří, ed. Brno: CDK, 2006, s. 83-91. ISBN 80-7325-089-6
 • Articles in Peer-Reviewed Professional Periodicals
 • Kašný, Jiří. „Trestní právo v hebrejské Bibli.“ Studia theologica 18/2 (2016) 1-21.
 • Kašný, Jiří. „Smlouvy a vlastnictví v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 63 (2016) 39-56.
 • Kašný, Jiří. „Právní sbírky v Tóře.“ Studia theologica 17/3 (2015) 1-26.
 • Kašný, Jiří. „Vytváření ústavních principů v hebrejské Bibli.“ Právník 3 (2015) 216-228.
 • Kašný, Jiří. „Základ legitimity práva v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 59 (2014) 21-35.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu: De matrimonio.“ Studia theologica 15/4 (2013) 68-86.
 • Kašný, Jiří. „Právní postavení Federace židovských obcí v České republice.“ Revue církevního práva 55 (2013) 55-69.
 • Kašný, Jiří. „Rajmund z Peňafortu a jeho Suma o manželství.“ Revue církevního práva 53 (2012) 59-70.
 • Kašný, Jiří. „Procesní spravedlnost v hebrejské Bibli.“ Revue církevního práva 50 (2011) 19-42.
 • Kašný, Jiří. „Legal Status of the Muslims in the Czech Republic.“ AA Law Forum 3 (2011) 40-45.
 • Kašný, Jiří. „Tridentský koncil a kanonické právo.“ Studia theologica 32 (2008) 50-59.
 • Kašný, Jiří. „Biblická východiska instituce manželství.“ Studia theologica 28 (2007) 39-53.
 • Kašný, Jiří. „Metoda v kanonickém právu.“ Revue církevního práva 36 (2007) 7-25.
 • Kašný, Jiří. „Tři papežské konstituce ze 16. století a pavlovské privilegium.“ Tribunál 2 (2006) 12-17.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství: Historicko-kanonická analýza Pavlovského privilegia.“ Tribunál 2 (2005) 13-18.
 • Kašný, Jiří. „Dignitas connubii – instrukce k vyhlášení neplatnosti manželství.“ Revue církevního práva 1 (2005) 61-65.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Orientalis Recognitionem Dirigant.“ Studia theologica 20 (2005) 13-25.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.“ Studia theologica 19 (2005) 14-29.
 • Kašný, Jiří. „Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant.“ Studia theologica 15 (2004) 39-48.
 • Kašný, Jiří. „Mimosoudní trestní řízení.“ Studia theologica 16 (2004) 16-23.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství na základě tří papežských konstitucí ze 16. století.“ Studia theologica 17 (2004) 47-54.
 • Kašný, Jiří. „Bůh nás povolal k pokoji (1 Kor 7, 15). Historický vývoj pavlovského privilegia.“ Teologické studie 2 (2004) 66-76.
 • Kašný, Jiří „Uzavírání manželství podle civilního a kanonického práva. Historický přehled.“ Studia theologica 12 (2003) 30-40.
 • Kašný, Jiří. „Právní forma sňatku.“ Teologické studie 3 (2003) 49-52.
 • Kašný, Jiří. „Odvolání a přeložení faráře - kanonická řízení.“ Studia theologica 13 (2003) 63-74.
 • Kašný, Jiří. „Zrušení manželství in favorem fidei.“ Revue církevního práva 2 (2003) 83-94, 107-115.
 • Kašný, Jiří. „Zneplatňující překážky – De impedimentis dirimentibus.“ Revue církevního práva 3 (2003) 169-188.
 • Kašný, Jiří. „Smíšená manželství v kanonickém právu.“ Teologická reflexe 2 (2002) 138-151.
 • Kašný, Jiří. „Advokát v kanonických řízeních.“ Revue církevního práva 18 (2001) 29-42.
 • Kašný, Jiří. „Laicizace kněží.“ Teologické texty 4 (2001) 144-146.
 • Kašný, Jiří. „Pavlovské privilegium“ Studia theologica 6 (2001) 36-43.
 • Kašný, Jiří. „Manželství očima kanonického práva.” Teologické texty 5 (2001) 197-199.
 • Kašný, Jiří. „Právo na obhajobu během řízení o správním odvolání.“ Revue církevního práva 15 (2000) 5-23.